Dane

Spracujeme vstupné údaje, urobíme výpočet dane podľa platnej legislatívy, vypracujeme a podáme za Vás daňové priznania pre nasledovné druhy daní:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmov fyzických a právnických osôb
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností

Účtovníctvo

Zameriavame sa najmä na vedenie podvojného účtovníctva podľa slovenskej legislatívy. Máme však k dispozícii aj špecialistov pre zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS.

 •  Vedenie podvojného účtovníctva
 •  Zostavenie ročnej účtovnej závierky podľa platnej slovenskej legislatívy
 •  Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS
 •  Vypracovanie metodiky účtovníctva a interných smerníc v tejto oblasti
 •  Kontrola vedenia účtovníctva a identifikácia problémových oblastí v prípade, že máte vlastný účtovný tím
 •  Školenie Vášho účtovného tímu podľa zadaných požiadaviek
 • Vedenie mzdovej agendy – vedenie osobných zložiek zamestnancov, výpočet miezd, vypracovanie výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a na daňový úrad

Ostatné služby

Tieto služby sú zamerané na oblasť finančného riadenia podniku. Máme skúsenosti s týmito aktivitami v rôznych medzinárodných spoločnostiach a v rôznych odvetviach:

 • Návrh štruktúry manažérskych reportov pre účely finančného riadenia spoločnosti a ich prepojenie s údajmi z účtovníctva a iných zdrojov
 • Príprava manažérskych reportov na pravidelnej báze
 • Príprava finančných plánov a priebežné vyhodnotenie ich plnenia
 • Poradenstvo v oblasti nastavenia interného kontrolného systému