O Nás

Spoločnosť B-DUO som založila v roku 2010 s cieľom poskytovať komplexné služby v oblasti finančného manažmentu malým a stredným podnikom. Tím našich pracovníkov využíva svoje odborné znalosti a skúsenosti aby zabezpečil plnenie všetkých zákonom stanovených požiadaviek v oblasti účtovníctva a daní, a zároveň, aby pripravil potrebné údaje a analýzy s pridanou hodnotou pre finančné riadenie Vašej spoločnosti.

Odbornosť nášho tímu v oblasti spracovania účtovníctva a miezd, výpočtu daní, prípravy a analýzy manažérskych reportov, finančného plánovania podniku a riadenia finančných tímov je plne k dispozícíi na riešenie Vašich požiadaviek.

Sme pripravení poskytnúť Vám naše služby v takom rozsahu, aby ste sa Vy mohli plne sústrediť na ostatné kľúčové oblasti Vášho podnikania.

Ing. Katarína Bagínová, MBA
Konateľ spoločnosti